< > i

De Rotterdam_OMA


De Rotterdam kan worden gezien als een verticale stad; drie torens, deels verbonden, met verschillende functies, als kantoren, appartementen, een hotel, conferentiecentrum, fitness, winkels, restaurants en cafés. Het project is begonnen in 1997. De bouw is gestart eind 2009, met de oplevering gepland in 2013. De drie torens zijn 150m hoog, met een totaal vloeroppervlak van 160.000m2, dit maakt De Rotterdam het grootste gebouw van Nederland. Zelf heb ik met name gewerkt aan de begane grond en verder aan voorstellen voor de daktuinen en een interieurvoorstel voor het hotel. Uitgangspunt voor de materialisatie van de begane grond was een eenheid te creëren tussen de verschillende ruimtes, als lobby’s, publieke ruimte, restaurants en winkels. Rondom is de plint voorzien van dezelfde buitengevel, met dezelfde detaillering. De afwerking van wanden, vloeren en plafond zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden. Dit bepaalt samen met de ruimtelijke beleving de architectuur van het gebouw. Materialen die gebruikt worden bij de algemene afwerking komen terug in het interieur en worden zo onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Uitvoeringsfase / interieur De Rotterdam, Opdrachtgever: DRCV, The Hague (Joint venture MAB, The Hague / OVG, Rotterdam)
Partner: Ellen van Loon
Associate / project architect: Kees van Casteren
Team 2011- interiors: Marlies Boterman met: Nathalie Gozdziak, Mengxi Wu, Tom Shadbolt, Sai Shu, Boris Tikvarski
Programma: totaal 160,000m2: Start ontwerp: 1997, Oplevering november: 2013