< > i

RIETVELD ACADEMIE


Ten behoeve van uitbreiding van het advocatenkantoor Loyens & Loeff op de kavel van de Rietveldacademie in Amsterdam hebben wij een haalbaarheidsstudie gedaan, waarbij tevens uitbreidingsmogelijkheden van de Rietveldacademie zelf zijn onderzocht. Tezamen omvat het programma een uitbreiding van het advocatenkantoor (met 7.000 m²), nieuw te bouwen studentenhuisvesting (10.000 m²), uitbreiding ten behoeve van het onderwijsprogramma (4 à 5.000 m²) en commercieel te verhuren kantoorruimte (6.000 m²) van de academie. In ons voorstel worden beide kavels samengevoegd tot een ensemble met een herkenbare identiteit, die aansluit bij het gebouw van Gerrit Rietveld uit de jaren zestig. De nieuwe gebouwen vormen een stapeling van functies, met ateliers, collegezalen en expositieruimtes op de onderste bouwlagen. Op de erboven liggende structuur zijn uiteenlopende configuraties met verschillende functies mogelijk, zoals wonen en kantoren. De gebouwen zijn helder van opzet. De gevels bestaan uit transparante membranen. Functionele technieken als zonwering, maar ook groentoepassingen, worden als extra laag achter het glas geplaatst. Om een uitgesproken voorbeeld te zijn op het gebied van innovatie en duurzaamheid, worden technieken toegepast als slimme zonwering, klimaatgevel, natuurlijke ventilatie, warmteterugwinning uit ventilatielucht, energiezuinige apparatuur en verlichting, warmte-/koudeopslag en actief beton. Toepassing van een groen dak zorgt voor betere isolatie en daarmee voor een lager energieverbruik. Het houdt ook neerslag vast dat deels verdampt en deels wordt afgevoerd om voor toiletspoeling gebruikt te worden. De bestaande groenstructuur is een kernkwaliteit van het gebied, die in ons voorstel verder vormgegeven en aangevuld wordt. Langs de straat stellen wij een dichte groenstrook voor en het terrein van de academie wordt een aaneenschakeling van tuinen, waarvan elk een eigen bestrating en beplanting en daarmee een eigen sfeer krijgt. Het plan voor de Fred. Roeskestraat maakt deel uit van de ontwikkeling van de Zuidas. De openbare ruimte in het gebied wordt zodanig aangepast en verbeterd dat hij beter aansluit op het kwaliteitsniveau van de Zuidas.

Study uitbreiding Rietveld Academie en Loyens en Loeff
Opdracht: Rietveld Academie
Architect: Rob Hootsmans
Projectarchitect: Marlies Boterman
Projectteam: Giacomo Cecarelli, Nicki Clifford, Guus Teunissen
Oppervlakte: 28.000 m2, Ontwerp: 2008 - 2009